Списък на учителите

Надежда Методиева Вълчева – директор         Стоян Стратиев  – помощник – директор

  • Учители в V-VІІ клас:

Диана Георгиева – Български език и литература и английски език Красимира Младенова – математика и информационни технологииМариана Джарова – химия и опазване на околната среда Валя Атанасова – учител ЦДОЛушка Стамболджиева – история и цивилизация, география и икономика Румяна Матева – музика Пламен Райчев – физическо възпитание и спорт Елена Георгиева Чешмеджиева – изобразително изкуствоПерихан Гюлхан Мехмедова – биология и здравно образование Магдалена Запрянова Бояджиева – домашна техника и икономика

  • Учители  І- ІV клас:

Недялка Камбурова, Минка Маджарова, Таня Атанасова, Росица Генчева, Стефан Кичуков, Спаска Манчорова, Надя Мурджева, Гергана Славова, Дора Найденова,Атанаска Иванова, Миглена Балдева