Контролни и класни работи

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ДИМОВ” – ПЛОВДИВ Ул. „Ген.Кутузов” № 2     тел:95-33-87

e-mail  ddimov_pv@abv.bg

 

ГРАФИК

за класните работи през ­­­ІI учебен срок на учебната 2016-2017 год.

График за контролни и класни работи 2016-2017