ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Длъжностно лице, отговарящо за защитата на лични данни:
Марийка Йорданова
телефон за връзка: 0879148555
Email: ddimov_pv@abv.bg